| Neris, s.r.o.

Neris - logo
K 1. září 2010 byla Neris, s.r.o. začleněna do své mateřské firmy - České tiskové kanceláře.
Od tohoto data funguje jako součást ČTK pod názvem "ČTK Online". Její činnost pokračuje.